WelkomInformatieBrengen en ophalenReserverenContactAlgemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Hier vindt u onze voorwaarden:

Altijd zijn de meest actuele stallingvoorwaarden de bindende voorwaarden. Aanpassingen zijn bedoeld om de duidelijkheid te bevorderen en immer binnen de grenzen van de redelijkheid.

1.
De camper die ter stalling word aangeboden, wordt inclusief alle daarin of daaraan voorkomende accessoires gestald geheel voor eigen risico staller

2.
U beschikt bij voorkeur over een (casco)verzekering voor uw eigendom die dekking biedt bij schade( inclusief diefstal en brand) aan het object tijdens de stalling. Zonder dekking is dit risico voor uzelf.

3.
De camper mag in geen geval ontvlambare of ontploffingsgevaarlijke stoffen en/ of voorwerpen bevatten. (er is een aparte opslagruimte voor gasflessen)

4.
De staller is aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de in het gestalde object voorkomende bederfelijke waren en/ of gevaarlijke stoffen.

5.
In de stallingruimte mogen geen werkzaamheden worden verricht aan het gestalde object.

6.
De vergoeding voor de stalling dient vooraf te worden betaald voor een volledig jaar.

7.
Voor de berekening wordt de maximale lengte en maximale breedte gehanteerd. ( inclusief spiegels en eventueel fietsenrek e.d.)

8.
Op de prijs (vanaf 01-01-2014 = € 65,00 incl.BTW per vierkante meter) is een jaarlijkse indexering van toepassing.

9.
Er is stroomaansluiting mogelijk, hiervan kan gratis gebruik worden gemaakt, mits er geen kachel ed. hiervoor worden gebruikt.

10.
De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden. Indien de huurder niet met in acht name van een opzegtermijn van 3 maanden voor de afloop van de overeengekomen duur schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
Kraaiendonk 50-52 * 5428 NZ Venhorst * 0492-359930 * 06-51423061 * info@camperstallingkraaiendonk.nl